СОЛАРНА СУШАРА

ЕКО 100

Соларната сушара ЕКО 100 има вградено сопствен воздушен колектор каде целиот процес на сушење е контролиран со контролна табла.

ПОВЕЌЕ

СОЛАРНА СУШАРА

ЕКО 200

Соларната сушара ЕКО 200 има вкупно 32 иноксни тацни каде соларниот воздушен систем е монтиран фасадно или на кровот од самиот објект

ПОВЕЌЕ

СОЛАРНА СУШАРА

ЕКО 300

Соларната сушара ЕКО 300 има вкупно 49 тацни и воздушен соларен систем кои е монтиран фасадно или на кровната конструкција

ПОВЕЌЕ

Употреба на сончева енерија при сушење на земјоделски производи

Користењето на сончевата енергија како енергетски ресурс при процес на сушење овозможува да производот има пријатен краен мирис

PORTO IN NUMBERS

01

ПРВ ЧЕКОР

ШТО ЌЕ СУШИТЕ И КОЛКАВ КАПАЦИТЕТ ?

ПРВ ЧЕКОР

02

ВТОР ЧЕКОР

ДОСТАВИ СЛИКИ ОД ОБЈЕКТОТ КАДЕ ЌЕ БИДЕ МОНТИРАНА СУШАРАТА

ВТОР ЧЕКОР

03

ТРЕТ ЧЕКОР

ПОБАРАЈ ПОНУДА ЗА СОЛАРНА СУШАРА

ТРЕТ ЧЕКОР

За нас

Тимот на Агро Солар е составен од искусни електро и машински инженери кои долго време работат во соларниот сектор

Со поддршна на Фондот за иновации и во соработка со Универзитетот Гоце Делчев е развиен ПЛЦ контролер наменет за нашите сушари.

Употребете ја сончевата енергија и заштедете при вашиот процес на сушење

Сушените производи се неколкукратно поскапи на пазарот отколку свежите !

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

1

Дефинирајте го производите на сушење

Со ваквата информација се утврдува капацитетот на сушење, времетраењето како и температурата на целиот процес.
2

Пратете слики од вашиот објект

На инсталатерскиот тим му се потребни влезни информации од објкетот: негова ориентација према југ,  местото каде ќе се постави сушарата.
3

Дефинирајте го капацитетот

Со помош на нашите експертите дефинирајте го капацитетот како и типот на сушара. Постојат повеќе типови на сушари како и типови на соларни системи од кои можат да бидат поврзани со сушарата
4

Побарајте понуда

По претходно извршените чекори може да побарате понуда за изработка и монтажа на соларна сушара.


Употреба на енергетско ефикасни уреди за заштита на животната средина.