Grid No Margins Full Width 100%

Check out our Latest News!

Сушење на сливи и јаболки во Берово со сушата ЕКО 100

Сушење на јаболка-Делишес. Соработка со Универзитетот Гоце Делчев и Фонд за Иновации

Сушење на овошје во Пробиштип.

Обука за користење на соларна сушара во соработка со АГРО ГАВРО