Успешна приказна

Успешна приказна


Опис

Весна е еден од корисниците на мерка 115 за набавка на земјоделска механизација. Таа ја искорсти оваа можност да набави соларна сушара.

Детали