Доделена нова механизација за СОУ Кочо Рацин

Доделена нова механизација за СОУ Кочо Рацин

2 photos


  • 0
  • јуни 17, 2016

Опис

СОУ Кочо Рацин од Свети Николе продолжува со својата успешна приказна.На трајно користење од Владата на Република Северна Македонија им беше доделена земјоделска механизација :
-соларна сушара за овошје и зеленчук
-фумигатор
-двобразен плуг
-трактор
-ѓубрерастурач
-атомизер
-прскалка
-брана четирикрилна појачана
-моторен култиватор со тркала приклучна механизација, фреза, косачка и плуг
Сето ова е со цел за да го подобрат квалитетот на својата работа и да се афирмираат како стручно училиште.

Детали

Соларната сушара ќе придонесе да студентите ги изучат бенефитите од користење на обновлив извор на енергија во процесот на сушење

author

Филип АндоновскиCEO